Er is een groeiend besef dat mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) een risicogroep voor verslavingsproblematiek vormen. Hoewel er aanwijzingen zijn dat het middelengebruik onder deze groep niet vaker voorkomt dan in de algemene bevolking, lijkt er wel vaker sprake te zijn van middelenmisbruik. Naar schatting gebruikt ongeveer één op de vijf jongeren en volwassenen met LVB alcohol of drugs. Mensen met LVB en middelengebruik hebben vaker problemen op meerdere gebieden dan mensen met LVB zonder middelenmisbruik. De huidige behandeling, die veelal gebaseerd is op motiverende gespreksvoering, sluit inhoudelijk niet altijd goed genoeg aan bij cliënten met LVB. In alle settings is grote behoefte aan meer deskundigheid op het gebied van middelengebruik en LVB. De verslavingszorg en maatschappelijke opvang hebben vooral behoefte aan meer aandacht voor het diagnosticeren van de verstandelijke beperking.