Een flink deel van de groeiende groep Midden- en Oost-Europese werknemers (arbeidsmigranten) in Nederland bevindt zich in een kwetsbare positie. Ze werken en wonen vaak onder gebrekkige omstandigheden. Baanverlies betekent in veel gevallen dat men ook huisvesting en andere regelingen kwijtraakt. Met daarbij de vaak gebrekkige kennis van de Engelse of Nederlandse taal en wet- en regelgeving is het risico op dakloosheid en (ernstigere) psychische- en verslavingsproblematiek relatief hoog. Signalen uit onder meer de vier grote steden bevestigen de zorgen om deze groep.

Dit was de aanleiding voor Onderzoeksinstituut IVO en Stichting Barka om een onderzoek te initiëren naar de problematiek en ondersteuning van deze doelgroep, gesteund door drie ministeries, zes gemeenten en Stichting Volksbond Rotterdam. Het onderzoek richtte zich op de meest kwetsbare Midden- en Oost-Europese werknemers die overwegend dakloos zijn. Met dit onderzoek dragen we bij aan de kennis over de groep Midden- en Oost-Europese werknemers in kwetsbare posities en aan oplossingsrichtingen voor preventie en het terugdringen van dakloosheid en verslaving onder deze groep.