Auteurs: Chantal Leemrijse (Nivel), Simone ’t Hooft (Onderzoeksinstituut IVO), Tessa Magnée (Nivel) en Elske Wits (Onderzoeksinstituut IVO)

Het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) probeert vroegsignalering van alcoholproblemen in een diversiteit aan settings te stimuleren. In dit onderzoek ontwikkelden Onderzoeksinstituut IVO en Nivel, in opdracht van het SVA, een monitor die de implementatie van (vroeg)signalering van riskant alcoholgebruik in verschillende domeinen van de eerstelijns- en tweedelijnszorg kan evalueren.

We voerden een eerste meting uit onder huisartsen, POH’s-GGZ, POH’s-Somatiek, medisch specialisten, arts-assistenten, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten op de afdelingen Cardiologie, Interne Geneeskunde, Maag-Darm-Lever, Neurologie en de Spoedeisende Hulp, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in de ggz, psychiaters en (studenten)psychologen. De werkwijze bij het opzetten van de monitor en het uitvoeren van de eerste meting is in nauw overleg met het SVA tot stand gekomen.