Oneigenlijk gebruik van geneesmiddelen is niet vrij van risico’s. Dat het gaat om geneesmiddelen wil niet zeggen dat het gebruik ervan veilig is, zeker niet als medicijnen in combinatie met andere middelen (alcohol, drugs) gebruikt worden. Over de precieze effecten van medicatie die als het ware als drugs gebruikt worden, staat niets in de bijsluiter. Bovendien hebben veel van de medicijnen (pijnstillers met opiaten, benzodiazepinen, ADHD-medicatie) een potentieel verslavende werking. In Nederland is tot op heden geen onderzoek gedaan naar oneigenlijk gebruik van geneesmiddelen door jongeren. Deze pilot-studie brengt daar verandering in.