Uit buitenlands onderzoek blijkt dat er een opwaartse trend is van oneigenlijk medicijngebruik onder jongeren. Om meer inzicht te krijgen in deze problematiek in Nederland heeft IVO een grootschalig online survey uitgevoerd onder Nederlandse jongeren in de leeftijdscategorie 14 tot en met 17 jaar. Het onderzoek laat zien dat 7% van de Nederlandse jongeren in de leeftijdscategorie 14 tot en met 17 jaar ooit receptgeneesmiddelen oneigenlijk heeft gebruikt. Wanneer naast receptgeneesmiddelen ook medicatie die vrij verkrijgbaar zijn worden meegenomen is het gebruik 13%. Van de receptgeneesmiddelen worden pijnstillers op recept en ADHD-medicatie het vaakst oneigenlijk gebruikt. Slaapmiddelen en angstmedicatie worden minder vaak oneigenlijk gebruikt. Het onderzoek laat zien dat veel jongeren voornamelijk sporadisch of op experimentele basis gebruiken en dat regelmatig en veelvuldig gebruik minder vaak voorkomt. Het merendeel van de jongeren blijkt receptgeneesmiddelen niet alleen via de (huis)arts te verkrijgen, maar ook via hun vrienden of via hun ouders.

Download publicatie