GHB (gamma hydroxyboterzuur) is een middel dat in opkomst is in Nederland. Omdat GHB gebruik relatief veel voor lijkt te komen onder hangjongeren in de provincie en thuisgebruikers, en er nog weinig preventieve activiteiten zijn voor deze groepen, hebben we deze gebruikers in dit onderzoek nader in kaart gebracht door middel van interviews. Voor deze twee groepen is een selectieve preventieaanpak vereist. Omdat de hangjongeren zich niet op internet bevinden en er vaak meerdere risicofactoren in hun leven aanwezig zijn is de outreachend jongerenwerker een belangrijke schakel tussen de hangjongeren en de hulpverlening. De dagelijkse thuisgebruikers kunnen opgespoord worden via het sociale netwerk van gebruikers die zich al hebben aangemeld bij de verslavingszorg. Verslavingszorginstellingen kunnen uitvragen of de aangemelde gebruikers meer mensen in hun vrienden- of kennissenkring kennen die problemen hebben met hun GHB gebruik.