In de afgelopen jaren is er een groeiend besef dat het behandelen van gedetineerden met een Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) maatregel een meerwaarde kan hebben bij het terugdringen van de recidivekans. Novadic-Kentron, zorgaanbieder voor ISD-gemaatregelden (ISD-ers) in de JI Vught, heeft IVO in 2008 gevraagd onderzoek uit te voeren naar de problematiek van ISD-ers en niet-ISD-ers. Het onderzoek onder 99 gedetineerden in JI Vught bevestigt dat het primaire delictpatroon bij de ISD-ers vaak gerelateerd is aan middelengebruik, veel vaker dan bij de niet-ISD-ers. Daarbij maken ISD-ers zich vooral schuldig aan vermogensdelicten, wat typerend is voor een groep met een – eveneens vastgesteld – hoog drugsgebruik. De combinatie en onderlinge verwevenheid van drugsgebruik, criminaliteit, laag IQ, psychische problemen, werkloosheid en schulden maakt deze problemen hardnekkig en laten zien dat de ISD-ers een kwetsbare groep vormen. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat moet worden ge├»nvesteerd in aanbodontwikkeling voor ISD-ers. De insteek voor de subgroep met de meest complexe problemen is daarbij stabilisatie of schadebeperking en langdurige begeleiding, en niet behandeling.