In 2010 is een protocol voor signalering van risicovol alcoholgebruik endaarmee vroegsignalering van alcoholproblematiek bij jongeren ontwikkeld. Op basis van procesevaluaties zijn er aanpassingen gemaakt in het protocol die in deze tweede versie zijn doorgevoerd. Het protocol is tot stand gekomen op initiatief van de werkgroep Jeugd van het Partnership Vroegsignalering Alcohol in nauwe samenwerking met GGZ/verslavingszorg. Het protocol biedt medewerkers op scholen en intermediairs op straat of andere plaatsen waar jongeren hun vrije tijd doorbrengen handvatten bij de signalering van risicovol alcoholgebruik bij jongeren, het bespreekbaar maken van het signaal met de jongere en het kennen en gebruik kunnen maken van adequate doorverwijsmogelijkheden bij alcoholproblematiek. Het protocol beschrijft ook een kortdurende interventie voor risicovol alcoholgebruik en doorverwijsmogelijkheden naar zorg.