Dakloze mensen hebben meer gezondheidsproblemen en een lagere levensverwachting dan mensen uit de algemene bevolking. Het aandeel oudere daklozen lijkt toe te nemen. Inzicht in verschillen in gezondheid en hulpbehoeften tussen oudere en jongere daklozen kan helpen de zorg beter af te stemmen. We vergeleken daarom zelfgerapporteerde gezondheid, gebruik van gezondheidszorg en hulpbehoeften van oudere (≥50 jaar) en jongere (<50 jaar) dakloze volwassenen in Nederland. Dit werd gedaan op basis van data van 378 dakloze mensen uit de vier grote steden (de Coda-G4 studie).

Resultaten

De resultaten laten zien dat in vergelijking met jongere daklozen, oudere daklozen
meer cardiovasculaire aandoeningen en meer visuele problemen rapporteren, maar minder vaak problemen met middelengebruik. Wat betreft zorggebruik zien we dat oudere daklozen vaker gebruik maken van ziekenhuiszorg, terwijl zij minder vaak van tandheelkundige zorg en geestelijke gezondheidszorg gebruikmaken dan jongere daklozen. Oudere daklozen geven aan minder vaak steun uit hun sociale netwerk te krijgen dan jongere daklozen.

Voor beide groepen geldt dat er sprake is van meerdere gezondheidsproblemen waarvoor zij niet altijd passende zorg ontvangen. Beide groepen rapporteren echter slechts in beperkte mate onvervulde hulpbehoeften op het gebied van gezondheid. Met name de oudere daklozen, een groep met meer gezondheidsproblemen en minder ervaren sociale steun, zouden kunnen profiteren van proactief aangeboden multidisciplinaire gezondheidszorg, met speciale aandacht voor niet-acute en preventieve zorg.

Ga naar publicatie: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/hsc.12739