Intellectuele beperking is een veelvoorkomend probleem onder daklozen en lijkt samen te hangen met psycho-sociale problemen. Er is echter weinig bekend over de zorgbehoeften van dakloze mensen met een intellectuele beperking in vergelijking met daklozen zonder intellectuele beperkingen. Dit onderzoek is onderdeel van een cohortstudie onder daklozen in de vier grote steden in Nederland. De resultaten wijzen erop dat ongeveer 31% van de daklozen een intellectuele beperking heeft en dat deze groep graag zelfstandig wil wonen, maar langer zorg nodig hebben dan daklozen zonder intellectuele beperking, ook nadat zij uitgestroomd zijn uit het dakloze bestaan.