Op 1 juli 2021 werd tippelzone ‘de Baan’ aan de Europalaan in Utrecht definitief gesloten. De tippelzone heeft dan 35 jaar bestaan, na de opening in 1986. De gemeente startte in 2018 met het opstellen van plannen op maat voor de sekswerkers, gericht op opleiding, werk en financiële zelfstandigheid en onafhankelijkheid.  Om deze hulpverlening en de aansluiting ervan op de behoeften van de sekswerkers te verbeteren waar nodig, wil de gemeente meer inzicht in deze behoeften en in hoe het de sekswerkers op de tippelzone in de periode voor en na de sluiting vergaat. Zij vroeg onderzoeksinstituut IVO hier onderzoek naar te doen.

Het onderzoek
In dit onderzoeksrapport geven we inzicht in de situaties en behoeften van sekswerkers op de tippelzone voor en na de sluiting van de tippelzone. Centraal in de onderzoeksaanpak staan kwalitatieve interviews met sekswerkers. Het onderzoek had daarnaast een actie-component: de gemeente vroeg de onderzoekers om dringende hulpvragen te signaleren en om deze met toestemming van de geïnterviewden door te geven aan de hulpverlening. Naast hulpgebruik en -behoeften, werden situaties op verschillende leefgebieden zoals werk en inkomen, de woonsituatie, (mentale) gezondheid, sociale relaties en hun plannen voor de toekomst in kaart gebracht. In de eerste interviewronde werden 17 sekswerkers geïnterviewd en 13 van hen werden nogmaals geïnterviewd. Daarnaast zijn vier betrokken hulpverleners geïnterviewd.