Auteurs: Dorine van Namen, Sander Hilberink, Hein de Vries, AnneLoes van Staa en Gera Nagelhout

De Hogeschool Rotterdam voerde in samenwerking met het IVO en de Universiteit Maastricht een grootschalig onderzoek uit onder studenten van de Hogeschool Rotterdam om zicht te krijgen op de groep studenten die leeft met een familielid met problematisch middelengebruik (meestal alcohol, maar soms ook drugs of medicatie). We onderzochten de verschillen tussen de groep studenten met één of meerdere familieleden met problematisch middelengebruik en de groep studenten die dit niet heeft. De eerste groep (16% van alle studenten) had een minder goede fysieke en mentale gezondheid, gebruikte zelf vaker middelen en had vaker studievertraging. Een derde van deze groep heeft meer dan één familielid met problematisch middelengebruik. Hun gezondheid was nog weer minder goed dan degenen die ‘slechts’ één familielid met deze problematiek hebben. We vonden deze studenten in de volle breedte van de opleidingen, maar vooral bij social work, de leraren- en kunstopleidingen. Dit onderzoek draagt bij aan meer bewustzijn van het feit dat deze groep behoorlijk groot is en extra ondersteuning nodig heeft.