Eerder studies hebben laten zien dat middelengebruik veel voorkomt onder dakloze mensen en samenhangt met een andere duur dakloosheid. De meeste van deze studies zijn echter buiten Europa uitgevoerd. De resultaten van deze studie laten zien dat 57% van de daklozen in de vier grote steden in Nederland gebruik maken van een middel, waarvan 44 gebruik maakt van canabis en 31% overmatig alcohol gebruikt (meer dan 5 standaardeenheden alcohol achter elkaar). In tegenstelling tot resultaten uit de Verenigde Staten en Canada was het gebruik van hard drugs relatief zeldzaam (minder dan 5%). In de periode van 2,5 jaar tussen nulmeting en opvolging had 17% gebruik gemaakt van verslavingszorg. Daklozen die afhankelijk zijn van een middel blijven langer daklozen dan daklozen die niet verslaafd zijn. In vergelijking met andere studies waren de meeste daklozen in deze studie nog maar relatief kort dakloos, waardoor de resultaten mogelijk niet representatief zijn voor langdurige daklozen.