Auteurs: Maartje Cobussen, Alice Hammink, Ireen de Graaf, Elske Wits & Dike van de Mheen

Kindermishandeling en adequate toeleiding naar hulp en zorg voor kinderen en ouders is voor Bureaus Jeugdzorg een belangrijk onderwerp. Volgens de meest recente Nationale Prevalentiestudie Mishandeling (NPM) uit 2010 is zo’n 3,4% van de jeugdigen slachtoffer van kindermishandeling. Veel van deze gezinnen waarin sprake is van kindermishandeling worden via Bureau Jeugdzorg doorverwezen naar hulpverlening.
Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de hulpverlening die bij deze gezinnen wordt ingezet en de wijze waarop de doorverwijzing plaats vindt. We hebben gekeken naar het proces van beoordeling van risico’s, de wijze van vaststellen van de zwaarte van de problematiek en de hulp/interventies waar de gezinnen naar worden doorverwezen.