Auteurs: Tony van Rooij, Elske Wits, Dike van de Mheen & Niels Mulder

Het project Toeleiding dak- en thuislozen in Rotterdam is een meerjarenproject met als algemene doelstelling: het opsporen en toeleiden tot de hulpverlening van dak- en thuislozen met psychiatrische- en verslavingsproblemen. Hiervoor is een kort screeningsinstrument Psychiatrie & Verslaving voor de maatschappelijke opvang (MO) ontwikkeld.