Speciaal voor professionals uit de verslavingszorg hebben het IVO en Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction (NISPA) een uitvoeringsprotocol voor de behandeling van een opiaatverslaving opgesteld. Dit document biedt een helder overzicht hoe je patiënten met een opiaatverslaving kwalitatief goede zorg kunt bieden. Het nieuwe uitvoeringsprotocol vervangt de Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB) en het Handboek Behandeling met Heroïne op Medisch Voorschrift.

Het uitvoeringsprotocol ‘Opiaatonderhoudsbehandeling bij heroïneverslaving met medische heroïne, methadon en buprenorfine’ heeft als doel om professionals uit de verslavingszorg te helpen bij de opiaatonderhoudsbehandeling. Deze behandeling is gebonden aan strikte voorschriften, die voorheen verspreid waren over verschillende richtlijnen. Dat leverde onduidelijkheden op in de dagelijkse praktijk. Het nieuwe uitvoeringsprotocol bundelt alle regels en zorgt daardoor voor een extra impuls om kwalitatief goede zorg te bieden.

Aangesloten op de praktijk
Voor het opstellen van het nieuwe uitvoeringsprotocol hebben het IVO en NISPA ook gesproken met experts en vertegenwoordigers van beroepsgroepen, bestuurders en cliënten uit de verslavingszorg. Daarmee is de informatie op enkele thema’s geactualiseerd. Nieuw is bijvoorbeeld dat de taakverdeling van onder andere artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en behandelaren in dit uitvoeringsprotocol niet meer zo strikt is vastgelegd. Dit biedt meer ruimte voor de instellingen zelf om, met in achtneming van het BIG-register en kwaliteitsregisters, taken te verdelen.

Blijvend actualiseren
Het nieuwe uitvoeringsprotocol is ontwikkeld in opdracht van Resultaten Scoren / Verslavingskunde Nederland. Het IVO en NISPA hebben een ontwikkelagenda opgesteld om het uitvoeringsprotocol in de toekomst verder te actualiseren.