Verslavingszorginstelling SolutionS onderkent het brede multidimensionale begrip van herstel en besteedt daarom binnen de behandeling en nazorg aandacht aan het functioneren van de cliënt op de verschillende dimensies van herstel. SolutionS wil met dit onderzoek meer inzicht krijgen in factoren die het herstel van fellows (oud-cliënten van SolutionS) bevorderen dan wel belemmeren. In totaal hebben 123 deelnemers een vragenlijst ingevuld en zijn 18 semi-gestructureerde interviews gehouden met mensen die onder behandeling zijn geweest bij SolutionS, en na de behandeling één of meerdere terugval(len) hebben ervaren. Van de respondenten had 18% het voorgaande halfjaar een terugval meegemaakt. Teruggevallen respondenten stonden er voor hun terugval zowel op kwaliteit van leven als zelfwaardering minder goed voor dan de niet teruggevallen respondenten. Diverse geïnterviewden noemden het gebrek aan structuur in hun leven (bijv. werkloosheid) en woonomstandigheden als belangrijke aanleiding voor hun terugval.