Deze factsheet gaat over onderzoek naar de implementatie van het Aanvalsplan Drugs & Alcohol dat in 2013 op 8 Rotterdamse ROC-locaties is ingevoerd. Het aanvalsplan bestaat onder andere uit een gedragscode Drugs & Alcohol, waarin staat dat drugs- en alcoholgebruik niet samengaat met onderwijs; communicatie over de regels en bijbehorende sancties; en interactieve voorlichting aan studenten via peer-education en voorlichting via websites. Bijna 43% van de ROC-studenten geeft aan in de afgelopen vier weken aan binge-drinken te hebben gedaan, terwijl ruim 10% hasj of wiet heeft gebruikt en 3% harddrugs. Gemiddeld 2,8% van de ROC-studenten zat in de afgelopen zes maanden onder invloed van alcohol op school, 4,2% onder invloed van wiet of hasj en 0,8% onder invloed van harddrugs. Omdat er over het algemeen geen verschillen waren tussen de interventie- en controlelocaties, hebben we met dit onderzoek niet kunnen aantonen dat het Aanvalsplan effectief is in het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik onder ROC-studenten. Studenten die in het kader van het Aanvalsplan voorlichtingslessen hadden gehad, gaven wel aan dat alcohol- en drugsgebruik op school meer bespreekbare onderwerpen waren geworden.