Recent cijfers laten zien dat delinquent gedrag en middelenproblematiek veel samengaan onder jeugdigen. De Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG), waarin de elf verslavingszorginstellingen met een reclasseringserkenning verenigd zijn, wil haar werkwijze beter inrichten voor jongvolwassenen. Onderzoeksbureau IVO heeft daarom een inventarisatie uitgevoerd van het huidige aanbod voor deze doelgroep en richting waarin het aanbod zich zou moeten ontwikkelen, gezien de problematiek van de doelgroep, de geconstateerde lacunes en de behoefte van ketenpartners. Gebleken is dat er nog weinig specifiek voor jongvolwassenen ontwikkelde en bewezen effectieve werkwijzen zijn. Wel zijn er verschillende veelbelovende methodieken en interventies beschikbaar, zoals motiverende gespreksvoering en Stay-a-way. Onbekend is welke van de beschikbare modules voor motiverende gespreksvoering het meest passend en effectief zijn bij risicojongeren, ook wanneer sprake is van een licht verstandelijke beperking. Daarnaast moet worden nagegaan of Stay-a-way, bedoeld voor de leeftijdsgroep 12- 18 jaar, aangepast moet worden voor de doelgroep van 19 tot 23 jarigen.