Proefschrift Wilke van Ansem

Voedingsgedrag is gerelateerd aan overgewicht en verschillende chronische ziekten. Gezond
voedingsgedrag kan de kans op overgewicht en chronische ziekten verminderen, terwijl ongezond
voedingsgedrag de kans op overgewicht en chronische ziekten kan verhogen. In de afgelopen jaren is het percentage kinderen met overgewicht en met chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus type 2 toegenomen. Een ongezonde voeding is hiervoor een belangrijke oorzaak. Met het oog op preventie van het ontstaan van chronische ziekten en obesitas op latere leeftijd, is het belangrijk om het voedingsgedrag van kinderen te verbeteren. Hiervoor is het belangrijk om inzicht te krijgen in invloeden op het voedingsgedrag van kinderen die veranderbaar zijn. Vooral kinderen van ouders met een laag opleidingsniveau blijken vaker overgewicht en ongezond voedingsgedrag te hebben dan kinderen van ouders met een hoog opleidingsniveau. Het verkleinen van sociaaleconomische verschillen in het voedingsgedrag van kinderen is dan ook een belangrijk aandachtspunt in de publieke gezondheidszorg. In onderzoek naar determinanten van voedingsgedrag van kinderen is het daarom ook van belang om gedetailleerd inzicht te krijgen in veranderbare factoren die de sociaaleconomische verschillen in het voedingsgedrag van kinderen kunnen verklaren.

De omgeving
Lange tijd richtte onderzoek naar determinanten van voedingsgedrag zich vooral op individuele factoren, zoals de attitude ten aanzien van gezonde voeding, de intentie om gezonder te eten, of het bewustzijn van het belang van gezonde voeding. Omdat deze individuele factoren de stijging in de prevalentie van overgewicht van de laatste jaren niet konden verklaren, wordt er ook steeds meer onderzoek gedaan naar de invloed van omgevingskenmerken. Volgens sociaalecologische theorieën bestaat de omgeving uit meerdere niveaus en types, die onderling met elkaar interacteren. Bovendien beschrijven deze theorieën een samenspel tussen menselijk gedrag en de verschillende omgevingstypes. Zo wordt het voedingsgedrag van basisschoolkinderen vooral beïnvloed door omgevingsfactoren op microniveau. Voor hen zijn de belangrijkste type omgevingen de thuisomgeving, de schoolomgeving en de buurtomgeving. Onderzoek naar factoren van diverse type omgevingen op het voedingsgedrag van kinderen is beperkt. Dit proefschrift richt zich dan ook op onderzoek naar factoren in de thuis-, school- en buurtomgeving op het voedingsgedrag van kinderen, en op de vraag of verschillen in deze factoren bijdragen aan de verklaring van sociaaleconomische verschillen in het voedingsgedrag van kinderen

De download bevat alleen de samenvatting. Het volledige proefschrift staat hier.