Directe verwijzing bij Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) door de huisarts naar de afdeling medische psychologie in het ziekenhuis, dus zonder tussenkomst van een specialist, lijkt effectief. Maar voor het versterken van de eerstelijnszorg is vooral ook toegankelijke consultatie belangrijk, aldus IVO-onderzoeker Tessa Magnée. Zij gaat in een forumdiscussie in het tijdschrift De Psycholoog (maart 2019) in op een pilotstudie van Schuitemaker en collega’s (pagina 9).