Titel: Pwned by the Internet (proefschrift);

Subtitel: explorative research into the causes and consequences of compulsive internet use

Tekst: Gert-Jan Meerkerk

Werkterrein: Internet

Publicatiedatum: 20 september 2007

Financier: Stichting Volksbond Rotterdam

Download: Klik hier voor het volledige proefschrift in pdf.

Uitgever: IVO Rotterdam, reeks 50.

 

Bezeten van het Internet; een onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van compulsief internetgebruik

 

Korte samenvatting

 

De afgelopen jaren heeft onderzoeksbureau IVO onderzoek gedaan naar wat in de volksmond wel ?Internetverslaving? wordt genoemd. De onderzoekers spreken zelf bij voorkeur van compulsief internetgebruik aangezien de verslaafde niet zo zeer aan het internet als wel aan datgene wat hij of zij op het internet doet is verslaafd. Compulsief internetgebruik uit zich in het veelvuldig langer gebruik maken van het internet dan gepland, het voordurend bezig zijn met internet, ook wanneer men niet achter de computer zit, het verwaarlozen van relaties met vrienden en familie die niet ?online? zijn en het gebruiken van het internet om problemen te ontvluchten.

         

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat veel internetgebruikers wel eens enkele kenmerken van compulsief internetgebruik vertonen of hebben vertoont maar dat slechts een klein deel van de gebruikers, minder dan 1%, ernstig symptomen van compulsief internetgebruik vertoont. In Nederland zou het dan gaan om ongeveer 60 à 70 duizend internetgebruikers. Deze mensen, zowel mannen als vrouwen, zijn gemiddeld zo?n 35 uur per week online. Compulsieve gebruikers blijken daarbij gemiddeld iets jonger dan niet-compulsieve gebruikers.

         

Compulsief internetgebruik blijkt vooral samen te hangen met het gebruik van het internet voor bepaalde doeleinden. Uit het onderzoek komt naar voren dat vooral internetgebruikers die veel tijd besteden aan gamen, het zoeken naar online erotica en het gebruiken van chatprogramma?s een grotere kans hebben compulsief van het internet gebruik te maken.

         

Uit het feit dat slechts een kleine minderheid van de internetgebruikers compulsief met het internet omgaat, blijkt dat niet iedereen even gevoelig is voor het ontwikkelen van compulsief internetgebruik. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat vooral mensen met een lage emotionele stabiliteit (mensen die snel prikkelbaar, angstig en nerveus zijn) gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van compulsief internetgebruik. Compulsieve internetgebruikers blijken dan ook vaker depressieve klachten te hebben, vaker eenzaam te zijn en minder zelfvertrouwen te hebben. Dit kan echter zowel een gevolg zijn van compulsief internetgebruik als een oorzaak.

         

Tot slot blijken impulsieve mensen gevoeliger te zijn voor het ontwikkelen van compulsief internetgebruik. Meer dan ?gewone? internetgebruikers blijken compulsieve internetgebruikers de neiging te hebben direct op prikkels te reageren zonder stil te staan bij eventuele negatieve gevolgen.

 

Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat slechts een kleine minderheid van alle internetgebruikers ernstige problemen ontwikkelt. Door het grote aantal internetgebruikers betreft het echter uiteindelijk een grote groep, vooral jongere mensen. De mogelijk ernstige gevolgen voor de verdere ontwikkeling maken dat compulsief internetgebruik onder jongeren bijzondere aandacht vraagt, waarbij dit proefschrift hopelijk bijdraagt aan een verdere onderkenning van het probleem en de ontwikkeling van een hulpaanbod stimuleert.

 

Gert-Jan Meerkerk