Titel: “Samen staan we sterk”


Subtitel: Professionele ondersteuning van mantelzorgers van verslaafden”


Tekst: Madelon Stoele, Erika van Vliet en Agnes van der Poel


Financiers: Antes zorg, Castle Craig, De Hoop, Iriszorg, Novadic-Kentron VSB Fonds, Fonds Psychische Gezondheid, Stichting tot steun VCVGZ


Werkterrein: Zorg en preventie


Datum: mei 2007


 


Klik hier voor een exemplaar in pdf


 


Naasten van verslaafden zijn van grote betekenis als mantelzorgers. Dit wordt onderkend door de verslavingszorg. Echter, veel van deze mantelzorgers ervaren de zorgtaak als zeer belastend. In 2006 is een onderzoek van start gegaan met als doel inzicht te krijgen in de professionele ondersteuning van mantelzorgers, oftewel in de aansluiting van het aanbod van de verslavingszorg op de behoeften van mantelzorgers van alcohol-, drugs- en gokverslaafden. Bij vijf instellingen voor verslavingszorg is in kaart gebracht: 1) het beleid en de visie van instellingen voor verslavingszorg op dit terrein, 2) het feitelijke aanbod van ondersteunende contacten. 3) de evaluatie van aanbieders en cliÌÇnten (mantelzorgers) van een bepaalde vorm van contact, en 4) de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers en in hoeverre deze wordt gedekt door het huidige aanbod.