Vraag- en doelstelling

Wanneer de comorbide stoornis angst en verslaving wordt vastgesteld, ontbreekt het vaak aan duidelijke en getoetste richtlijnen (medicamenteus/psychosociaal) om het probleem aan te pakken.
Doel van het project is het ontwikkelen van een breed gedragen en bruikbare richtlijn voor de geïntegreerde en multidisciplinaire behandeling van angst en verslaving als vorm van co-morbiditeit, als addendum bij de reeds bestaande Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen. De richtlijn dient landelijk te worden toegepast door psychiaters, psychologen en verpleegkundigen, werkzaam in de verslavingszorg en overige geestelijke gezondheidszorg. Het project levert een addendum bij de bestaande richtlijn op, en een format voor een implementatieplan voor de invoering van de richtlijn binnen een zorginstelling. De looptijd van het project is november 2008 tot en met december 2009.

 

Opzet onderzoek

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Mondriaan Zorggroep (MZG). In het ontwikkelproces worden vertegenwoordigers van de werkgroep multidisciplinaire richtlijnontwikkeling van het Trimbos-instituut betrokken, cliëntenorganisaties, relevante beroepsgroepen en de stuurgroep van Resultaten Scoren. Het onderzoek kent de volgende fasen:
1. Ontwikkeling van de behandelingsrichtlijn (medicamenteus en psychosociaal) in de werkgroep op basis van de literatuurbevindingen.
2. Interne en externe pilot
3. Diffusie van de resultaten/richtlijnen
Bij de uitvoering is het Masterprotocol voor richtlijnontwikkeling van Resultaten Scoren leidend.

 

Opdrachtgever

Resultaten Scoren


Onderzoeksteam

MZG: Luc de Vooght, Koen Schruers en Wim Meulders (projectleider)
IVO: Anke Snoek en Elske Wits (projectleider)