Onderzoeksvraag
Het Trimbos instituut voert een project uit om een schatting te maken van het aantal problematische harddrugsgebruikers (PDG) in Nederland. De laatste schatting dateert uit 2001 en is toe aan actualisering. Problematische harddruggebruikers zijn personen die (bijna) dagelijks harddrugs gebruiken en daarnaast criminele activiteiten ondernemen, een ander psychiatrisch ziektebeeld hebben, overlast geven, of veel op straat verblijven.

Methode
Er zal eerst een schatting gemaakt worden van het aantal problematisch harddruggebruikers in Rotterdam en Den Haag (door IVO), Amsterdam (door de GGD Amsterdam), Utrecht en een aantal kleinere steden (door Intraval). Dit gebeurt door de zogenaamde capture-recapture methode. Hierbij wordt het percentage PDG in verschillende zorg- en opvanginstellingen met elkaar vergeleken om zo tot een schatting van het totaal aantal PDG per gemeente te komen. Op basis van de verzamelde gegevens wordt onderzocht met welke factoren (zoals bevolkingsdichtheid) voorspeld kan worden hoeveel PDG er in een willekeurige gemeente leven. Op basis van deze factoren zal het Trimbos instituut een schatting maken van het totaal aantal PDG in Nederland.

Resultaten
Het aantal problematische harddrugsgebruikers in Rotterdam wordt geschat op ruim 2000 (tussen de 1952 en 2260). In Den Haag schatten we het aantal PDG op ruim 1900 (1773 – 2202). De resultaten voor heel Nederland verschijnen eind 2009 bij het Trimbos-instituut.

Opdrachtgever
Trimbos instituut

Publicaties
Schatting harddrugsgebruikers voor Rotterdam (pdf, 325 kB)
Schatting harddrugsgebruikers voor Den Haag (pdf, 327 kB)

Onderzoekers
IVO: Jessica Baars, Dike van de Mheen, Tim Schoenmakers (projectleider)
Trimbos Instituut: Guus Cruts (projectleider)