Kenmerken en zorgbehoeften van sekswerkers van tippelzone ‘De Baan’

Vraag- en doelstelling

De gemeenteraad van Utrecht wil in kaart brengen of afbouw of tijdelijke inpassing van de tippelzone aan de Europalaan in Utrecht (ook wel ‘De Baan’ genoemd) mogelijk is en op welke termijn. Afbouw of inpassing van deze tippelzone, die al zo’n 30 jaar functioneert, heeft grote consequenties voor de sekswerkers aldaar. Deze maatregelen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat sekswerkers op andere locaties gaan werken of dat sekswerkers hun werk niet meer kunnen uitoefenen. Belangrijk voor de gemeentelijke besluitvorming is om zicht te krijgen op het toekomstperspectief van deze groep sekswerkers. Omdat deze sekswerkers zelf het beste kunnen aangeven wat zij willen en nodig hebben, stellen we het cliëntperspectief centraal in dit onderzoek.

Opzet

We inventariseren de beschikbare informatie, houden interviews met ca. 20 sekswerkers die werkzaam zijn op de tippelzone en consulteren experts.

Looptijd

December 2017 – maart 2018

Financier

Gemeente Utrecht

Onderzoeksteam

Nienke de Wit (onderzoeker)

Thomas Martinelli (onderzoeker)

Barbara van Straaten (projectleider)

Publicaties

Rapport Van de Baan (Pdf, 1,2 MB)
Factsheet Van de Baan (Pdf, 680 KB)