Vraag- en doelstelling
Alcoholmisbruik, depressie en psychotische stoornissen komen veel voor bij dak- en thuislozen. Helaas wordt maar een klein gedeelte van deze groep doorverwezen naar de juiste zorg. Signalering van alcoholmisbruik en psychische stoornissen in de maatschappelijke opvang is belangrijk om gerichte behandeling te kunnen bieden en verergering van de bestaande problemen te voorkomen. Het IVO start daarom een landelijk onderzoek onder dak- en thuislozen om een bestaande korte vragenlijst (‘screener’) te verbeteren.

Opzet onderzoek
Het project bestaat uit drie fasen. In fase 1 wordt een literatuurstudie uitgevoerd om tot een selectie van screener items te komen. Deze selectie vormt het instrument dat in fase 2 getest zal worden bij de doelgroep. Hiervoor worden 400 dak- en thuislozen in vier verschillende steden eenmalig geïnterviewd bij een MO instelling. In fase 3 zal de bruikbaarheid van de screener worden onderzocht door het instrument bij een tweetal MO instellingen te testen. Na afloop van het onderzoek wordt aandacht besteed aan de verspreiding van de screener onder MO instellingen in Nederland.

Opdrachtgever
Fonds NutsOhra, Stichting Volksbond Rotterdam

Onderzoekers
drs Cas Barendregt, onderzoeker
Ir. Elske Wits, projectleider