Prof. Dr. Reinout Wiers is bijzonder hoogleraar experimentele psychologie vanwege het IVO. Hij schreef een boek over zijn visie op verslaving.


 


Over emotie, bewustzijn en verslaving.

Waarom gebruiken mensen verslavende middelen terwijl ze weten dat het slecht voor ze is? Tot voor kort gingen veel psychologische theorieÌÇn ervan uit dat mensen ook bij verslavingsgedrag voor- en nadelen afwegen en dat verslavingsgedrag dus een rationele beslissing is. Maar verslaving is juist beter te begrijpen als irrationeel gedrag.

Een nieuwe visie op verslaving stelt dat bij het ontstaan van verslaving niet alleen rationele processen een rol spelen, maar dat automatische en soms zelfs onbewuste processen minstens zo belangrijk zijn. Hoewel het idee dat verslaving te maken heeft met onbewuste processen al oude wortels heeft, kunnen deze processen sinds kort ook daadwerkelijk gemeten worden.

In Slaaf van het onbewuste geeft Reinout Wiers een nieuwe, samenhangende visie op het ontstaan van verslavingsgedrag. Moderne theorieÌÇn over emotie en bewustzijn koppelt hij aan recente inzichten uit het verslavingsonderzoek, zowel uit de psychologie als uit neurobiologische benaderingen. Deze visie op verslaving biedt nieuwe mogelijkheden voor de preventie en behandeling. Wiers maakt op heldere wijze duidelijk hoe de bewuste controle over ons gedrag, die we normaal gesproken ervaren, verloren kan gaan bij het ontstaan van verslaving en wat we daaraan kunnen doen.

Aantal pagina’s 224

Paperback, Bert Bakker.

ISBN 9789035130845