Vraagstelling
Het sociaal pension en de nachtopvang van Stichting Perspektief gaat verhuizen van de Houttuinen naar Spoorsingel. IVO is gevraagd om na te gaan of de verplaatsing leidt tot een toename van de overlast in het beheergebied. We voeren het onderzoek uit door middel van twee metingen: een nulmeting en een vervolgmeting. In beiden metingen zullen we praten met bewoners en professional in het beheergebied én we houden een enquête onder bewoners en bedrijven.

Werkwijze
Begin september 2007 hebben we alle huishoudens in het beheergebied uitgenodigd om mee te doen aan de nulmeting. De nulmeting bestaat uit een enquête met vragen over de overlast die u in de afgelopen drie maanden hebt ervaren. Als de nieuwe nachtopvang en het sociaal pension een paar maanden draaien vragen zullen we opnieuw een enquête doen onder de bewoners van het beheergebied. Door de uitslagen met elkaar te vergelijken kunnen we nagaan of de overlast is toegenomen én of die is te wijten aan Spoorsingel 7/8.

Opdrachtgever
Stichting Perspektief Delft

Onderzoekers
Cas Barendregt (onderzoeker), Agnes van der Poel (projectleider)

Publicatie
Sociaal Pension en Nachtopvang (pdf, 458 kB)