De Richtlijn Cliëntprofielen is een praktijkgerichte ?doe het zelf’ methode om stapsgewijs een doelgroepanalyse uit te voeren. Een proefimplementatie van de methode heeft bij twee instellingen voor verslavingszorg plaatsgevonden. De betrokkenen binnen beide instellingen zijn getraind in het toepassen van de richtlijn en vervolgens begeleid bij het uitvoeren van de doelgroepanalyse. Deze training bleek noodzakelijk te zijn om het proces goed te laten verlopen. Na de training waren de projectteams van beide instellingen met enige begeleiding goed in staat om de doelgroepanalyse zelf uit te voeren.

Bij een eerste toepassing van de richtlijn binnen een instelling bevelen wij daarom aan om het kernteam te trainen in het uitvoeren van een doelgroepanalyse. De getrainde medewerkers kunnen hun kennis en vaardigheden doorgeven aan de rest van het projectteam.

Training

Om zich de methode voor doelgroepanalyse eigen te maken heeft het IVO een praktijkgerichte training ontwikkeld. Er worden situaties besproken waarin het zinvol is de richtlijn toe te passen; daarnaast worden de onderdelen van de doelgroepanalyse stap voor stap besproken en geoefend. De training bestaat uit vier dagdelen. Na afloop hebben de deelnemers de kennis en vaardigheden om systematisch en doelgericht een doelgroepanalyse uit te voeren.


De kosten van de training zijn afhankelijk van de trainingsvorm en -locatie. Zo is een groepsgewijze training bij het IVO in Rotterdam met één of meer collega-instellingen goedkoper dan een in company training. Voor een indicatie van de kosten kunt u contact met ons opnemen en vrijblijvend een offerte aanvragen.


Trainingsdata worden in overleg met de deelnemende instellingen bepaald. 

Begeleiding


Het IVO biedt begeleiding bij de doelgroepanalyse en bij het vervolgtraject. In dit vervolgtraject staat het ontwikkelen van een zorgprogramma op basis van het cliëntprofiel centraal. Afhankelijk van uw wensen verzorgt het IVO consultatie op afstand of intensievere begeleiding bij de doelgroepanalyse, en aansluitend bij het proces van zorgprogrammering.


Begeleiding op afstand bestaat bijvoorbeeld uit e-mail en telefonisch contact bij vragen en problemen. Intensieve begeleiding is aan te raden wanneer binnen de eigen instelling niemand met onderzoeksvaardigheden aanwezig is. Intensieve begeleiding kan bijvoorbeeld betekenen dat een onderzoeker deelneemt aan de projectgroep die de doelgroepanalyse uitvoert, daarbij het proces kritisch volgt en uw medewerkers ondersteunt bij het opstellen van een cliëntprofiel. De ervaring leert dat een dergelijke ondersteuning van buitenaf de doelgerichtheid en kwaliteit van het proces verbetert. In het vervolgtraject kan deze onderzoeker een adviserende rol spelen bij het vertalen van de resultaten naar een passend zorgaanbod. Dit is een belangrijke stap die zeker niet vergeten moet worden. Immers, het opstellen van een cliëntprofiel heeft uiteindelijk het verbeteren of ontwikkelen van een passend zorgaanbod voor de doelgroep ten doel.


Net als bij de training wordt de begeleiding op maat aangeboden en vrijblijvend geoffreerd.