Samenvatting

In de herfst van 2007 is door middel van een internetenquête én door gesprekken met inwoners en ondernemers van Den Dolder de situatie opgenomen met betrekking tot veiligheid en overlast. Aanleiding voor deze meting is de aanzienlijke overlast die in 2005 in het dorp werd ervaren van patiënten van Altrecht en Centrum Maliebaan. Daarop hebben de veiligheidspartners een reeks maatregelen genomen om de overlast terug te dringen en de veiligheid te vergroten. Uit de meting van 2007 bleek dat deze maatregelen succesvol waren.

 

De meting van 2007 laat zien dat de situatie in Den Dolder redelijk stabiel en beheersbaar is. Niettemin worden door bewoners en ondernemers incidenten gemeld. Voor het roken en bier drinken in de wachtruimte van het station geeft aanstoot. Ondanks intensieve surveillance van de beveiliging van Altrecht komen deze incidenten voor. Zodra het toezicht enigszins verslapt lijkt het aantal incidenten toe te nemen. Aanbevolen wordt het toezicht door Altrecht in Den Dolder de continueren.

 

Opdrachtgever

Altrecht en Centrum Maliebaan


Publicatie

Trends in Veiligheid en Overlast in Den Dolder – Meting 2007 (pdf, 774 KB)

 

Onderzoekers

Cas Barendregt, Dike van de Mheen