Twee studenten gezocht bij onderzoeksbureau IVO

Wij zijn op zoek naar twee studenten die in de tweede helft van 2018 hun scriptie-onderzoek uit willen voeren bij het IVO in Den Haag. Hierbij denken we aan WO-studenten of HBO-studenten van bijvoorbeeld de opleidingen psychologie, gezondheidswetenschappen, sociologie, criminologie, antropologie, maatschappelijk werk, gedrag en maatschappij, pedagogiek of sociaal pedagogische hulpverlening. Startdatum is in september, oktober of november 2018 (afhankelijk van de voorkeur van de student).

Twee projecten

Er lopen momenteel twee projecten bij het IVO waar studenten van universiteiten of hogescholen in Den Haag, Rotterdam of omstreken hun master- of bachelorscriptie over kunnen schrijven. Bij al deze projecten wordt er in de tweede helft van 2018 data verzameld door middel van kwantitatieve vragenlijsten en kwalitatieve interviews. De studenten zullen ondersteunen bij het invoeren van data en het uitvoeren van analyses om onderzoeksvragen te beantwoorden en aanbevelingen te formuleren voor praktijk, beleid en onderzoek. Studenten kunnen voor hun scriptie in overleg een eigen focus kiezen aan de hand van hun persoonlijke interesses en de eisen van hun opleiding. Vanuit het IVO krijgen de studenten begeleiding van een ervaren onderzoeker.

Het gaat om het volgende projecten:

  • Herstel na drugsverslaving

Een verslaving overwinnen, of problematisch drugsgebruik veranderen, blijkt een ingewikkeld proces. Persoonlijke, maar ook sociale en maatschappelijke factoren beïnvloeden de loop van dit proces. De operationalisering van dit proces, afkomstig uit de GGZ, wordt vaak samengevat als ‘herstel’. Het concept herstel omvat zowel controle over middelengebruik, als algemene gezondheid, welzijn en (actieve) deelname aan de samenleving. In dit project onderzoeken we welke factoren bijdragen aan een voortdurend en stabiel herstel van mensen met problematisch drugsgebruik. De dataverzameling kan plaatsvinden door heel Nederland.

  • Wijkchallenge stoppen met roken

Hoewel het percentage rokers de afgelopen decennia geleidelijk is gedaald, zijn er nog steeds (kwetsbare) groepen in de samenleving waar roken veel voorkomt. Om deze mensen te bereiken en te activeren, worden wijkchallenges georganiseerd om stoppen met roken te stimuleren. Voor dit project gaan verslavingsmedewerkers samen met wijkprofessionals in twee achterstandswijken rokende bewoners mobiliseren om te stoppen met roken. Er wordt ook ondersteuning bij het stoppen gegeven, bijvoorbeeld met groepstrainingen. In dit project onderzoeken we het effect van deze wijkchallenges. De dataverzameling vindt plaats in Den Haag en Utrecht. We hebben voor dit project voorkeur voor een student die zowel Turks als Nederlands spreekt.

Bij deze projecten wordt in de tweede helft van 2018 data verzameld door middel van kwantitatieve vragenlijsten en kwalitatieve interviews. De student zal ondersteunen bij het invoeren van data en het uitvoeren van analyses om onderzoeksvragen te beantwoorden en aanbevelingen te formuleren voor praktijk, beleid en onderzoek. De student kan voor zijn/haar scriptie in overleg een eigen focus kiezen aan de hand van hun persoonlijke interesses en de eisen van hun opleiding. Vanuit het IVO krijgt de student begeleiding van een ervaren onderzoeker.

Ben je geïnteresseerd en/of heb je vragen? Neem dan contact op met Monique de Hoog via secretariaat@ivo.nl voor meer informatie over de verdere procedure.

2018-07-13T10:05:32+00:00