Wij zoeken een bij voorkeur Turks- en Nederlandssprekende student die in de tweede helft van 2018 zijn of haar scriptie-onderzoek wil uitvoeren bij het IVO in Den Haag. Hierbij denken we aan een hbo- of wo-student van bijvoorbeeld de opleidingen psychologie, gezondheidswetenschappen, sociologie, criminologie, antropologie, maatschappelijk werk, gedrag en maatschappij, pedagogiek of sociaal pedagogische hulpverlening. Startdatum is in september, oktober of november 2018 (afhankelijk van de voorkeur van de student).

Momenteel werkt het IVO aan een interessant onderzoeksproject waarover een student van een universiteit of hogeschool in Den Haag, Rotterdam of omstreken zijn of haar master- of bachelorscriptie kan schrijven. Het gaat om het volgende project:

  • Wijkchallenge stoppen met roken

Hoewel het percentage rokers de afgelopen decennia geleidelijk is gedaald, zijn er nog steeds (kwetsbare) groepen in de samenleving waar roken veel voorkomt. Om deze mensen te bereiken en te activeren, worden wijkchallenges georganiseerd om stoppen met roken te stimuleren. Voor dit project gaan verslavingsmedewerkers samen met wijkprofessionals in twee achterstandswijken rokende bewoners mobiliseren om te stoppen met roken. Er wordt ook ondersteuning bij het stoppen gegeven, bijvoorbeeld met groepstrainingen. In dit project onderzoeken we het effect van deze wijkchallenges. De dataverzameling vindt plaats in Den Haag en Utrecht. We hebben voor dit project voorkeur voor een student die zowel Turks als Nederlands spreekt.

Voor dit onderzoeksproject wordt in de tweede helft van 2018 data verzameld door middel van kwantitatieve vragenlijsten en kwalitatieve interviews. Je kunt ons bij dit project ondersteunen bij het invoeren van data en het uitvoeren van analyses om onderzoeksvragen te beantwoorden en aanbevelingen te formuleren voor praktijk, beleid en onderzoek. Voor jouw scriptie-onderzoek kun je in overleg een eigen focus kiezen aan de hand van jouw persoonlijke interesses en de eisen van jouw opleiding. Vanuit het IVO krijg je begeleiding van een ervaren onderzoeker.

Ben je geïnteresseerd? Of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Monique de Hoog via secretariaat@ivo.nl. Zij geeft je graag informatie over de verdere procedure.