Achtergrond
In 2006 werd de richtlijn opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB) geïntroduceerd. Sinds het verschijnen van de RIOB hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die verwerking in de RIOB vereisten. De onderzoeksinstituten NISPA en IVO hebben daarom in de afgelopen jaren (2011-2012) de richtlijn aangepast aan de huidige wetenschappelijke en praktijkinzichten, met ondersteuning van het Ministerie van VWS en Resultaten Scoren. In de herziene RIOB is de praktische vertaling te vinden van de aanbevelingen in de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Opiaatverslaving. De RIOB is afgestemd op deze MDR Opiaatverslaving en vult deze aan.

Methode
Bij de herziening is gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen:
Richtlijnen aangaande de heroïnebehandeling en Suboxone-behandeling uit de Multidisciplinaire richtlijn Heroïnebehandeling, die begin 2013 verschijnt.
Een update van het bestaande CCBH Manual Heroïneverstrekking (gezamenlijk project van Bouman GGZ en Tactus Verslavingszorg)
Nieuwe praktijkinzichten die in de periode 2010 – 2011 via de landelijke Leergroep RIOB door de projectmedewerkers zijn geïnventariseerd.
Inbreng van patiënten, die via een focusgroepdiscussie zijn geraadpleegd over de concept herziene richtlijn.
Inbreng van experts, via voorleggen van de concept herziene richtlijn aan de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Resultaten
Op basis van de door professionals en patiënten opgedane kennis en ervaring en de nieuwste wetenschappelijke inzichten is de richtlijn herzien. Er is een aparte webpagina waar de RIOB is te vinden en er is een pdf beschikbaar welke hierboven te downloaden is. Daarnaast is de patiëntenfolder hier te downloaden, die door Stichting Mainline is ontwikkeld. Deze folder is van toepassing op zowel de MDR Opiaatverslaving als op de RIOB.

Looptijd
Maart 2011 t/m – augustus 2012

Opdrachtgever
Ministerie van VWS/ Resultaten Scoren

In samenwerking met
NISPA

Publicaties
Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (pdf, 1 MB)
Patiëntenfolder (pdf, 1 MB)

Onderzoeksteam
Ir. Elske Wits (IVO)
Dr. Chris Loth (NISPA)
Prof. dr. D. van de Mheen (IVO)
Prof. dr. Cor de Jong (NISPA)