“De afgelopen jaren verkondigden verantwoordelijke medici geregeld de stelling dat verslaving een hersenziekte is, terwijl zij tegelijk ?het? multidisciplinaire biopsychosociale model van verslaving omarmen.


De hersenziekte-these wordt gepresenteerd als een wetenschappelijke conclusie uit empirisch onderzoek en bovendien als een humaan alternatief voor de moralistische interpretatie van verslaving als wilszwakte. Beide pretenties zijn onhoudbaar en de these kan het best gekwalificeerd worden als medisch-ideologische propaganda.” Zo begint het  ingezonden stuk in tijdschrift Verslaving van IVO onderzoeker Harrie Jansen.


 


 


Lees het het volledig ingezonden stuk in in Verslaving (tijdschrift over verslavingsproblematiek), 3e jaargang, nummer 4, p. 60-65, of klik hier voor een pdf versie.


 


reacties naar: jansen@ivo.nl