Samen met 4 instellingen van de verslavingsreclassering (SVG; Novadic-Kentron, Vincent van Gogh, Inforsa en Tactus) voeren we een verkenning uit naar de mogelijke aanpak van bestuurders die rijden onder invloed. We onderzoeken wat de reclassering kan aanbieden met de huidige beschikbare interventies en trainingen en of hierin nog aanpassingen of aanvullingen nodig zijn. We onderzoeken specifiek in hoeverre het aanbod toereikend is voor jonge overtreders en zware recidivisten.

Een eerste aanzet is vorig jaar gedaan en heeft onder meer geleid tot een factsheet en een Verkeerscheck:

Met het huidige project proberen we door verdieping de volgende vragen te beantwoorden:

  • Van welke (sub)doelgroepen die rijden onder invloed is het waarschijnlijk dat zij in aanmerking komen voor reclasseringsbemoeienis?
  • Voor welke doelgroepen kan de SVG iets betekenen/aanbieden?
  • In hoeverre kan dit binnen het huidige aanbod? Zijn er aanpassingen of aanvullingen nodig?

Looptijd
Februari 2023 t/m oktober 2023

Financier
SVG Verslavingsreclassering

Onderzoeksteam
Thomas Martinelli (Onderzoeksinstituut IVO)
Elske Wits (Onderzoeksinstituut IVO)