Op 26 maart hield prof. dr. Gera Nagelhout een interactieve keynote presentatie op het congres van het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek (NNvT). Met de deelnemers van het congres ging ze op weg in een gezamenlijk gedachte-experiment. Hierbij stond de vraag centraal: wat kunnen we doen als er straks alleen nog mensen met een lagere sociaaleconomische positie roken?

Als de huidige trends doorzetten, dan roken er in 2040 bijna geen hoger opgeleide mensen meer. En van de laag en middelbaar opgeleide mensen rookt dan nog steeds één op de zes mensen. Het is dus realistisch om na te denken over de vraag wat we zouden doen als er straks alleen nog mensen met een lagere sociaaleconomische positie roken. Gaan we de wijk in en mensen via buurthuizen en bij de voedselbank stimuleren om mee te doen met een groepscursus stoppen met roken? Maken we alle materialen voor deze cursussen eenvoudiger en minder talig? Ontwikkelen we mediacampagnes samen met deze doelgroep? Helpen we mensen bij het inschrijven voor stopondersteuning en bij de vergoeding van de zorgverzekeraar? En geven we ze meteen ook maar een beloning als ze zich inschrijven en nogmaals als het hen lukt om te stoppen?

Gedachte-experiment

Tijdens deze interactieve keynote presentatie konden deelnemers in de chat en mondeling reageren op dit gedachte-experiment. Aangevuld door Gera Nagelhout met wat er bekend is over hoe we mensen met een lagere sociaaleconomische positie beter kunnen helpen met stopondersteuning, beleidsmaatregelen en campagnes. Ter afsluiting wierp Gera Nagelhout de vraag op of we niet nu al op deze toekomstige situatie kunnen voorsorteren. Immers, de groep mensen die rookt wordt naar verhouding steeds lager opgeleid. En stopondersteuning die aangepast is aan mensen met een laag opleidingsniveau is meestal ook geschikt voor mensen met een middelbaar opleidingsniveau.

Bekijk de presentatie hieronder terug:

Meer weten?

Download de presentatie (Pdf, 1.5 MB) van Gera Nagelhout. Of beluister de podcast van de Wijkchallenge Samen Stoppen (17 minuten). Het rapport over stopondersteuning voor mensen met een lagere sociaaleconomische positie vind je hier.