Vraag en doelstelling

Nieuwehaven is een voorziening voor Woon-Zorg-Werk (WZW), waarin dakloze verslaafden met psychiatrische problematiek uit Rotterdam worden opgenomen. De WZW is een nieuwe voorziening: niet eerder was er voor deze doelgroep een woonvoorziening waar ook voorzien wordt in zorg en werk. Om deze reden heeft GGD Rotterdam-Rijnmond aan het IVO de opdracht gegeven om de WZW te evalueren.
Het onderzoeksrapport doet verslag van de proces- en effectevaluatie van de WZW, dat het IVO in opdracht van de GGD Rotterdam-Rijnmond heeft uitgevoerd. Doel van de evaluatie is inzicht te krijgen in:

1) bevorderende en belemmerende factoren voor het blijven in (niet verlaten van) de WZW (proces)

2) in de effectiviteit van de WZW (effect)


Opzet onderzoek

Om de vragen van zowel de proces- als de effectevaluatie te beantwoorden zijn twee metingen uitgevoerd onder medewerkers en bewoners van de WZW (2007 en 2008). Daarnaast zijn in 2008 gesprekken gevoerd met ex-bewoners.


Opdrachtgever

GGD Rotterdam Rijnmond


Onderzoekers

Soenita Ganpat, Erika van Vliet & Agnes van der Poel (projectleider)