Zorgstandaarden alcohol en opiaatverslaving

Oktober 2017

Na jarenlange inzet van onderzoekers, cliënten, zorgverleners en verzekeraars is het zover: de Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving en de Zorgstandaard Opiaatverslaving zijn gereed.

De zorgstandaarden gaat over preventie en vroegsignalering, screening en diagnostiek, behandeling en zorg, terugvalpreventie en re-integratie. Uitgangspunt is een gedeeld eigenaarschap van de patiënt en de behandelaar van de behandeling en zorg, waarbij wordt ingezet op behoud en versterking van de autonomie van patiënten. Herstel, actief geïnformeerde patiënten, zelfmanagement/empowerment, zorg op maat, shared decision making en bijdrage van ervaringsdeskundigheid zijn thema’s die in de zorgstandaarden aan de orde komen.

Lees hier de Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving

Lees hier de Zorgstandaard Opiaatverslaving

2018-11-24T14:25:56+02:00
Ga naar de bovenkant