Achtergrond
Het verminderen van het aantal verkooppunten van alcohol is één van de mogelijke maatregelen die kan bijdragen aan het realiseren van het in het Nationaal Preventieakkoord gestelde doel om problematisch alcoholgebruik terug te dringen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil een onderzoek naar de beschikbaarheid van alcohol, de ontwikkeling hiervan en de te verwachten effecten van een uitbreiding of vermindering van het aantal verkooppunten in Nederland. Het IVO voert dit onderzoek uit.

Doelstelling
Doel van het onderzoek is om de mogelijkheden voor het beperken van het aantal verkooppunten van alcohol in beeld te brengen. Daarbij besteden we aandacht aan de uitvoerbaarheid en het maatschappelijk draagvlak van verschillende beleidsopties, de economische effecten en mogelijke neveneffecten.

Opzet
Het onderzoek start met een meting van het aantal alcoholverkooppunten in Nederland. We verkennen vervolgens op welke manieren het aantal verkooppunten van alcoholhoudende dranken kan worden verminderd. Hierbij worden verschillende beleidsopties onderzocht, en besteden we daarbij aandacht aan onder andere economische effecten, gezondheidseffecten en het maatschappelijk draagvlak. Tot slot verkennen we het beleid rond verkooppunten van alcohol in andere landen.

We voeren dit onderzoek uit door literatuuronderzoek, enquêtes onder gemeenten, bedrijven en consumenten, interviews met Nederlandse en buitenlandse experts en het doorrekenen van beleidsopties met een economisch model.

De resultaten van het onderzoek dienen als basis voor het maken van beleidskeuzen gericht op het verminderen van het aantal verkooppunten van alcohol.

Looptijd
Augustus 2020 – november 2020

Resultaat
Publicatie: Beschikbaarheid van alcohol: nulmeting en verkenning van beleidsopties (april 2021)
Nieuwsbericht: Beschikbaarheid van alcohol: nulmeting en verkenning van beleidsopties (april 2021)

Financier
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoeksteam
SEO Economisch Onderzoek: Tim Schwartz, Lucy Kok, Tom Smits, Lennart Kroon, Wouter Vermeulen
IVO: Barbara van Straaten, Gera Nagelhout