Achtergrond
In Nederland heeft ruim 20 procent van alle volwassenen wel eens geblowd. Dit hoeft niet altijd problematisch te zijn. Maar wanneer kan een jointje kwaad en wanneer niet of minder? De relatie van cannabisgebruik met criminele recidive is zo mogelijk nog complexer. In opdracht van Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) ontwikkelde onderzoeksinstituut IVO daarom samen met onderzoeker Sylvia Lammers de Beslishulp problematisch cannabisgebruik. Deze moet reclasseringswerkers helpen bepalen of het gebruik van cannabis door een cliënt het recidiverisico verhoogt.

De invloed van cannabisgebruik op het recidiverisico is vaak indirect. Het kan bijvoorbeeld een negatieve invloed hebben op de behandeling en daardoor het recidiverisico vergroten. Het vereist kennis en ervaring om tot een verantwoorde keuze te komen over hoe je met dit gebruik om kunt gaan. De Beslishulp Cannabis helpt met het maken van een gefundeerde inschatting.

Opzet
Op basis van een literatuurstudie en raadpleging van experts is een prototype beslishulp ontwikkeld. Deze hebben verschillende verslavingsreclasseringswerkers van SVG begin 2019 getoetst in hun eigen praktijk. Doel van de praktijktoets was het onderzoeken van de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de keuzehulp. Onderzoeksinstituut IVO voerde een evaluatie uit.

Looptijd
September 2018– december 2019

Financier
Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG)

Onderzoeksteam
Gert-Jan Meerkerk, Sylvia Lammers en Elske Wits (projectleider)

Resultaten
De beslishulp bleek goed te ondersteunen bij het maken van een afgewogen keuze. De toepassing ervan helpt reclasseringswerkers om met cliënten de diepte in te gaan over de functie en risico’s van het cannabisgebruik en om op een systematische manier na te gaan op welke manier het gebruik mogelijk het risico op criminele recidive verhoogt. De beslishulp wordt onderdeel van de reguliere werkwijze binnen de SVG.

Downloads