Onderzoek beperking tabaksverkoop tot tabaksspeciaalzaken

Het ministerie van VWS sprak de ambitie uit dat op termijn tabak alleen nog wordt verkocht bij tabaksspeciaalzaken. We onderzoeken wat de gevolgen zijn v.e. verbod op de tabaksverkoop via internet/supermarkten en op welke manieren de verkoop van tabaksproducten beperkt worden tot tabaksspeciaalzaken.

Onderzoek beperking tabaksverkoop tot tabaksspeciaalzaken2021-05-12T10:22:14+02:00

Genderverschillen in effecten van tabaksbeleid

Er is nog weinig bekend over gender-, sekse- en andere subgroepverschillen in effecten van tabaksbeleid en campagnes op stoppen met roken. Het doel van ons onderzoek is om inzicht te krijgen in gender-, sekse-, leeftijd- en sociaaleconomische verschillen in effecten van tabaksbeleid.

Genderverschillen in effecten van tabaksbeleid2020-06-26T12:46:50+02:00

Regels voor tabaksmarketing en rookverboden in Europa

In opdracht van de Europese Commissie voeren adviesbureaus ICF en RAND een evaluatie van de implementatie van regels voor tabaksmarketing en rookverboden in Europa. Onderzoeksinstituut IVO heeft een adviesrol in dit project, net als adviseurs vanuit Kings College London en College of Europe.

Regels voor tabaksmarketing en rookverboden in Europa2020-06-26T12:14:10+02:00

Samen Sterker Stoppen

Achtergrond Veel mensen die roken willen hiermee stoppen, maar de verslavende werking van tabak maakt dit moeilijk. Mensen met een lage sociaaleconomische positie die roken hebben vaak meer moeite om te stoppen dan mensen met een hogere sociaaleconomische positie en interventies zijn vaak minder effectief bij deze groep. Mogelijk helpt het financieel belonen van succesvol [...]

Samen Sterker Stoppen2021-01-20T14:49:31+02:00
Ga naar de bovenkant