Achtergrond

Veel mensen die roken willen hiermee stoppen, maar de verslavende werking van tabak maakt dit moeilijk. Mensen met een lage sociaaleconomische positie die roken hebben vaak meer moeite om te stoppen dan mensen met een hogere sociaaleconomische positie en interventies zijn vaak minder effectief bij deze groep. Mogelijk helpt het financieel belonen van succesvol stoppen met roken als mensen tevens stoppen-met-rokenondersteuning krijgen via een groepstraining. In een gecontroleerde studie hebben we vastgesteld dat een financiële beloning voor rokende werknemers die succesvol stoppen met roken in combinatie met een groepstraining effectief is. Deze interventie helpt ook mensen met een lage sociaaleconomische positie om te stoppen met roken.

Doelstelling

In dit implementatieonderzoek richten we ons op hoe we werkgevers kunnen stimuleren om een beloning voor succesvol stoppen met roken en een groepstraining aan te bieden aan hun werknemers. Ook onderzoeken we hoe we zoveel mogelijk mensen met een lage sociaaleconomische positie die roken kunnen stimuleren om mee te doen met de training.

Opzet

Eerst interviewen we werkgevers en werknemers. Daarna ontwikkelen en testen we een implementatiestrategie die we doorontwikkelen na een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksinstituut IVO en de Universiteit Maastricht. De training en implementatie wordt uitgevoerd door SineFuma. We werken samen met een groot aantal andere partners, namelijk: IQ Healthcare (Radboudumc), Heartbeat Ventures, InGuide, Long Alliantie Nederland, Trimbos-instituut, SBCM Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid, HumanCapitalCare, Centre for Motivation and Change, Hogeschool Rotterdam, Pharos, LUMC, Zuyderland, Erasmus MC, UMCG, NL Onderneemt Vitaal!, Zilveren Kruis, MTB en de Brandweer.

Looptijd

December 2018 – December 2022

Financier

ZonMw

Website

www.samensterkerstoppen.nl

Onderzoeksteam

Prof. dr. Gera Nagelhout (projectleider, IVO)
Nikita Poole (junior onderzoeker, IVO)
Prof. dr. Onno van Schayck (hoogleraar, Universiteit Maastricht)
Drs. Floor van den Brand (onderzoeker, Universiteit Maastricht)
Drs. Lotte de Haan-Bouma (onderzoeksassistent, Universiteit Maastricht)

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gera Nagelhout, nagelhout@ivo.nl of 06 – 11 83 68 24.

Bekijk ook: