Community of Practice Jeugdzorg Rotterdam – ST-RAW

In Rotterdam werken verschillende organisaties samen om jeugdzorg te verbeteren. Om optimaal gebruik te maken van de kennis van mensen met ervaring in de jeugdzorg, draagt het IVO bij door middel van een Community of Practice (CoP) met ervaringsdeskundigen in de jeugdzorg. De CoP bestaat uit moeders die kinderen in de jeugdzorg hebben (gehad), onderzoekers van het IVO en vertegenwoordigers van de gemeente, Pameijer en Stichting MeSam. De moeders zelf zijn actief onderdeel van het proces en bepalen bijvoorbeeld wie aanschuift bij de bijeenkomsten (jeugdhulpverleners, schooldocenten, iemand van het wijkcentrum of uit het wijkteam). In een aantal bijeenkomsten wordt een inventarisatie gemaakt van wat goed gaat en wat beter kan in de driehoeksrelatie tussen de ouders, jeugdzorg en het kind. Samen met de moeders wordt bepaald hoe deze informatie gedeeld kan worden met relevante partijen in de jeugdzorg.

Onderzoeksteam

Cas Barendregt

Thomas Martinelli

Elske Wits