Achtergrond
Er zijn belangrijke gezondheidsverschillen op nationaal, regionaal, en lokaal niveau. Wijken met meer inwoners met een lagere sociaaleconomische positie hebben een minder goede gezondheid, doordat ze in sociaal minder goede omstandigheden leven. Dit kan vervolgens leiden tot meer stress en weer andere gezondheidsproblemen. Dit patroon van sociaaleconomische clustering van gezondheidsproblemen wordt ook wel syndemische kwetsbaarheid genoemd. Deze kwetsbaarheid wordt vaak ook bepaald door (structurele) factoren buiten het individu om. De huidige sociale en gezondheidssystemen lukt het echter niet deze syndemische kwetsbaarheid te voorkomen en gezondheidsprogramma’s zijn vaak op één gezondheidsprobleem gericht, terwijl het vaak juist gaat om meerdere problemen.

Onderzoeksdoelen
Om de gezondheidsongelijkheden te verminderen, wordt onderzocht hoe de veerkracht van gemeenschappen versterkt kan worden om met syndemische kwetsbaarheid om te gaan.

Opzet
De wijken en burgers zelf staan centraal in deze aanpak. Door co-creatie gedurende het hele project in twee wijken (een in Leiden en een in Den Haag) wordt een veerkracht methode (community resilience approach) ontwikkeld om de structurele mechanismes aan te pakken die tot syndemische kwetsbaarheid leiden in een wijk of gemeenschap.

Deze methode wordt gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke inzichten over:

  • opeenstapeling van gezondheidsproblemen op wijk en gemeenschapsniveau;
  • processen in verschillende sociaalecologische systemen (individu/gezin, gemeenschap/wijk, beleid) die tot clustering van gezondheidsproblemen leiden of juist tegengaan;
  • activiteiten in verschillende sociaalecologisch systemen die de veerkracht, welzijn, en gezondheid bij kwetsbare individuen en gemeenschappen kunnen versterken; en
  • de effecten van deze activiteiten op deze veerkracht, gezondheid en welzijn.

Onderzoeksinstituut IVO geeft tijdens dit onderzoek de wetenschapscommunicatie vorm.

Looptijd
Augustus 2022 – juli 2026

Nieuws uit het project

Financier
Nationale Wetenschapsagenda (NWA), programma Gezondheidsverschillen – Beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen met een lagere sociaaleconomische positie

Initiatiefnemers
LUMC, Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, Onderzoeksinstituut IVO in samenwerking met GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden, gemeenten Den Haag en Leiden.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf automatisch op de hoogte van het laatste nieuws, boeiende blogs, aankomende evenementen en recente publicaties!

* Verplicht veld