Achtergrond
Het project ‘De jongere als stakeholder in de jeugdhulp’ van het programma StroomOP heeft als ambitie de jongerenparticipatie en de inzet van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp te bevorderen. Jongerenparticipatie staat op de agenda, maar er is behoefte aan concrete handvatten om dit effectiever in te zetten en betere resultaten te behalen. Om ervoor te zorgen dat ervaringskennis en jongerenparticipatie op een duurzame en structurele manier worden ingezet, en jongeren een vanzelfsprekende stakeholder worden, is het belangrijk dat jeugdhulpinstellingen, netwerken van ervaringsdeskundigen en jongeren met ervaringskennis elkaar weten te vinden. In dit project onderzoeken we daarom de mogelijkheden voor een database als vindplek hiervoor.

Doelstelling
Het doel van dit project is om informatie te verzamelen voor het (door)ontwikkelen van een database als vindplek voor ervaringsdeskundigheid en jongerenparticipatie. Deze database biedt informatie over welke jeugdhulpinstellingen werken met ervaringsdeskundigheid en -kennis of jongerenparticipatie en op welke wijze. Daarnaast bevat de database informatie over welke initiatieven (netwerken, platformen) er zijn rondom jongeren met ervaringskennis. Op deze manier kunnen verschillende partijen elkaar makkelijker vinden: organisaties en overheden die met ervaringsdeskundigheid en jongerenparticipatie willen werken, initiatieven die daar ervaring mee hebben én individuele jongeren die enthousiast zijn om hun ervaringskennis in de praktijk in te zetten. Bovendien geeft de database professionals uit de praktijk en het onderzoek een overzicht van de huidige stand van zaken van de inzet van ervaringsdeskundigheid en jongerenparticipatie; een overzicht dat bovendien bijgewerkt kan worden met het verloop van tijd.

Opzet
Onderzoeksinstituut IVO voert onderzoek uit ter voorbereiding op de ontwikkeling van de database. We voeren interviews uit met vijf personen die actief zijn op het gebied van jongerenparticipatie en de inzet van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp. We vragen hen naar hun ervaringen met de inzet van ervaringsdeskundigheid, op welke wijze de duurzaamheid daarvan nu geborgd wordt en wat de behoeften zijn voor een database.

Daarnaast inventariseren we door middel van een digitale vragenlijst wat instellingen/organisaties en netwerken/platformen binnen de jeugdhulp doen met jongerenparticipatie en de inzet van jongeren met ervaringskennis. Hierbij vragen we zowel naar feitelijke informatie over bijvoorbeeld de rollen waarin ervaringsdeskundige jongeren worden ingezet als naar de werkzame elementen en hoe bepaalde obstakels overkomen zijn.

Looptijd
Juni – oktober 2021

Resultaat
Eindrapport en infographic: De jongere als stakeholder in de jeugdhulp

Financier
Jeugdzorg Nederland

Onderzoeksteam
Margriet Lenkens (IVO, onderzoeker)
Gera Nagelhout (IVO, Chief Science Officer)