Jongerenparticipatie staat op de agenda bij jeugdhulporganisaties, gemeenten en andere partijen, maar er is behoefte aan duidelijke handvatten om dit beter in te zetten, zodat het ook beter werkt. Om ervoor te zorgen dat ervaringskennis en jongerenparticipatie op een duurzame en structurele manier worden ingezet, en jongeren een vanzelfsprekende stakeholder worden, is het belangrijk dat jeugdhulpinstellingen, netwerken van ervaringsdeskundigen en jongeren met ervaringskennis elkaar weten te vinden. Een manier hiervoor is de ontwikkeling van een database of digitale kaart waarin de verschillende partijen te vinden zijn en waarin belangrijke informatie over de organisaties gebundeld wordt.

Wat zijn de behoeften rondom de ontwikkeling van een digitale kaart of database met daarin informatie over jongerenparticipatie en de inzet van ervaringskennis in de jeugdhulp? Onderzoeksinstituut IVO deed een verkenning. Drie onderzoeksvragen stonden hierbij centraal:

  • Hoe wordt ervaringskennis van jongeren ingezet in de jeugdhulp en om wat voor ervaringskennis gaat het?
  • Wat zijn volgens jeugdhulpinstellingen helpende en belemmerende factoren bij jongerenparticipatie en de inzet van ervaringskennis in de jeugdhulp?
  • Welke informatie en functies zou een digitale kaart of database over jongerenparticipatie en de inzet van ervaringskennis moeten bevatten?