Achtergrond
In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) krijgt de herstelvisie een steeds belangrijkere rol. Het gaat hierbij niet alleen om het wegnemen van klinische symptomen, maar ook om functioneel, maatschappelijk en persoonlijk herstel. Omdat cliënten de zorg die ze ontvangen onvoldoende vinden aansluiten op deze bredere doelstellingen, zijn er verschillende herstelinitiatieven gestart. Binnen deze initiatieven spelen ervaringsdeskundigen een belangrijke rol, zowel in de ondersteuning van cliënten als in de beleidsvorming van instellingen en organisaties. Voor cliënten is het prettig dat iemand zich echt in hen kan verplaatsen en minder een oordeel heeft. Daarnaast biedt de rol van ervaringsdeskundige ook ontwikkelkansen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

De gemeente Rotterdam wil meer inzicht in de mogelijkheden om ervaringsdeskundigheid in de ggz te versterken. Onderzoeksinstituut IVO voert daarom een verkenning uit, waarbij de huidige Rotterdamse praktijk van ervaringsdeskundigheid betrokken wordt.

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is inzicht te geven in hoe de huidige praktijk van ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning voor de ggz-doelgroep in Rotterdam versterkt kan worden.

Opzet
We brengen het Rotterdamse veld rondom herstelinitiatieven en ervaringsdeskundigheid in kaart, inclusief de ontwikkelingen die er zijn. Ook onderzoeken we wat organisaties nodig hebben om hun initiatief te starten, versterken of borgen. We brengen de mogelijkheden en belemmeringen om een opleiding tot ervaringsdeskundige te volgen in kaart en onderzoeken de behoeften en mogelijkheden om een hbo-opleiding Ervaringsdeskundigheid in Rotterdam op te zetten. Tot slot kijken we naar een aantal best practices buiten Rotterdam rond de inzet van ervaringsdeskundigheid.

We doen dit door middel van desk research en interviews met vertegenwoordigers van opleidingen en herstelinitiatieven, ervaringsdeskundigen of cliëntvertegenwoordigers en ggz-cliënten die interesse hebben in een opleiding tot ervaringsdeskundige.

We presenteren de resultaten in een factsheet.

Looptijd
September 2020 – januari 2021

Financier
Gemeente Rotterdam

Resultaat
Factsheet: Versterken van herstelinitiatieven en inzet van ervaringsdeskundigheid voor de Rotterdamse ggz-doelgroep
Blog Margriet Lenkens: Drempels overbruggen voor ervaringsdeskundigheid

Onderzoeksteam
Margriet Lenkens (onderzoeker)
Barbara van Straaten (projectleider/senior onderzoeker)
Gera Nagelhout (Chief Science Officer)