De Europese Unie formuleerde een drugsstrategie die op evenwichtige wijze probeert het welzijn en de veiligheid van haar burgers te bevorderen. De grondslag voor dit beleid is gelegen in drie internationale VN verdragen (1961, 1972 en 1988) en op Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De huidige Europese Drugs Strategie loopt van 2013 tot 2020 en het corresponderende Actieplan van 2017-2020. Behalve het verminderen van vraag en aanbod streeft de Drugs Strategie ook naar goede Europese coördinatie, sterke internationale samenwerking en een hoog niveau van onderzoek en monitoring. Dat laatste gebeurt vanuit Lissabon via het Europese Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA).

Het IVO maakt deel uit van een consortium dat de aanbesteding heeft gewonnen om de Europese drugsstrategie 2013-2020 te evalueren. Standaardcriteria voor de evaluatie van Europees beleid zijn: relevantie, effectiviteit, efficiëntie, coherentie en EU toegevoegde waarde. Het IVO concentreert zich op het vraagstuk coherentie van het EU-beleid met het beleid van internationale organisaties als de VN, WHO en enkele regionale organisaties, zoals de Afrikaanse Unie en de Pompidou Group. Daarnaast doet het IVO enkele uitgebreide landenstudies en maakt enkele landbeschrijvingen als onderdeel van de evaluatie.

Een onderdeel van de evaluatie is de Open Public Consultation (OPC). Dat is een online vragenlijst waarin betrokken burgers en professionals wordt gevraagd hoe zij denken over de Europe Drugsstrategie. De vragenlijst is online tot 4 februari 2020.

Looptijd 
1 oktober 2019 – 1 maart 2020

Resultaat
Final assessment of the EU drugs strategy 2013 – 2020 and the EU action plan on drugs 2017 – 2020 : final report

Financier
Europese Commissie

Consortium partners
ICF Europe (lead)
CSD

Onderzoeksteam IVO
Cas Barendregt, Thomas Martinelli en Gert-Jan Meerkerk