Achtergrond
In 2016 voerde de Europese Unie een nieuwe tabaksproductenrichtlijn in. Daarin is onder andere opgenomen dat tabaksfabrikanten afbeeldingen met de gezondheidsrisico’s van roken moeten weergeven op 65% van de voor- en achterkant van tabaksverpakkingen. Verder bevat de richtlijn maatregelen op het gebied van ingrediënten en marktintroductie van tabaksproducten, e-sigaretten en kruidenrookproducten.

Doelstelling
In opdracht van de Europese Commissie voert adviesbureau ICF een evaluatie van de implementatie van de tabaksproductenrichtlijn uit. Doel van het onderzoek is om te achterhalen hoe het momenteel met de implementatie gesteld is, met de naleving van de richtlijn, welke successen zijn behaald en welke obstakels er zijn voor een effectieve implementatie voor de Europese Commissie, lidstaten en economische stakeholders.

Opzet
In deze evaluatie wordt literatuuronderzoek uitgevoerd, interviews en focusgroepen met stakeholders, marktonderzoek en mystery shopping. Onderzoeksinstituut IVO heeft een adviesrol in dit project, net als adviseurs vanuit Kings College London, RAND Europe, SICABO Ltd en BlueLink.

Looptijd
Oktober 2019 – december 2020

Publicatie
Evaluatie Europese Tabaksproductenrichtlijn (mei 2021)

Financier
Europese Commissie

Onderzoeksteam
ICF: Christina Dziewanska-Stringer, Petra van Nierop, Ilana Tyler-Rubinstein, Patricia Sanchez-Villacanas
IVO: Prof. dr. Gera Nagelhout
Kings College London: Dr. Sara Hitchman, Dr. Leonie Brose
RAND Europe: Dr. Katherine Morley
SICABO Ltd: Dr. Simone Bösch
BlueLink: Dr. Pavel Antonov