Achtergrond
De gemeente Rotterdam streeft ernaar een positieve impact te hebben op een kansrijk, veilig en gezond leven voor alle inwoners. Om tot deze impact te komen, onderbouwt de gemeente haar beleid met wetenschappelijke kennis. Deze kennis wordt verwerkt in een zogenoemd factorenmodel, met daarin de belangrijkste risico- en beschermende factoren voor een kansrijk, veilig en gezond leven van Rotterdammers.

Onderzoeksinstituut IVO voert een beknopte literatuurstudie uit om kennis over verslaving aan dit factorenmodel toe te voegen. Problematisch middelengebruik en/of verslaving kunnen direct of indirect een negatieve invloed hebben op iemands leven. Omgekeerd kunnen andere problemen of factoren leiden tot problemen met middelengebruik. Ook zijn er factoren die juist beschermend kunnen werken.

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is het bieden van een globaal overzicht en algemene duiding van de belangrijkste risico- en beschermende factoren en gevolgen met betrekking tot problematisch middelengebruik en verslaving voor het Rotterdamse factorenmodel voor een kansrijk, veilig en gezond leven.

Opzet
We bepalen de zoekstrategie voor de literatuurstudie en voeren de search uit in verschillende databases. Vervolgens analyseren we overzichten (reviews, meta-analyses) uit de recente wetenschappelijke literatuur. Daarnaast brengen we de prevalentie van problematisch middelengebruik en verslaving in kaart.

We presenteren de resultaten in een beknopt rapport.

Looptijd
September 2020 – november 2020

Financier
Gemeente Rotterdam

Resultaat
Factorenmodel problematisch middelengebruik en verslaving – Literatuurstudie naar de risico- en beschermende factoren voor, en gevolgen van problematisch middelengebruik en verslaving

Onderzoeksteam
Vera Knapen (junior onderzoeker)
Margriet Lenkens (projectleider/medior onderzoeker)
Elske Wits (adviseur)
Gera Nagelhout (Chief Science Officer)